pep.zone
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 

mufta mem!
suru ho ja'o!

pep.zone


loga'ina vivarana bhula ga'e?

krpaya apana upayogakarta nama ya apana imela pata darja karo jo rajistaresana ki daurana darja kiya tha.


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.