pep.zone
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

pep.zone


mitra khojo

duniya bhara se dosta khojane ke li'e aura unake satha iskabaji karane ke li'e, umra linga aura sthana se hamare sadasya propha'ilasa bra'uza karo!

linga:
umara:
desa: (duniya bhara mem)
kaitagari: ko'i
 
 


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.