pep.zone
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

pep.zone


kula vidiyo

apane phona ke li'e choti philmom ke satha maja karo jo tumhem tatkala hansi deta hai aura bahuta kucha aura bhi ...This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.