pep.zone
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 
loga ina raho
loga'ina vivarana bhula ga'e?

loga'ina
loga ina raho

mufta mem!
suru ho ja'o!

pep.zone


kula tasvirem

sabhi upayogakarta ki apaloda ki ga'i chaviyam sreni dvara bra'uza karo aura asali acchi cijem dekho!This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.