pep.zone
svagata hai atithi! tuma andara loga ina nahim ho.
logina ya muphta mem samila hom!
 

mufta mem!
suru ho ja'o!

pep.zone


loga'ina

 
 
cetavani: kisi ke pasa apane pasavarda ka khulasa na karo!
kevala pep.zone ki adhikarika loga ina para darja karo.
hama tumhare pasavarda ke li'e eka sandesa mem kabhi nahim puchenge!
 


This page:
madada/akasara... | sartem | imaparinta
homa loga tasvirem vidiyo sa'itasa blogasa caita
topa
.